Google Ads mediabudget

Google Ads campagnes en je mediabudget: alles wat je moet weten

Je hebt ijverig campagnes ingericht, een budget ingesteld, relevante zoekwoorden gekozen en mooie advertentieteksten uitgewerkt. En toch zie je je eigen advertenties niet (altijd) voorbij komen wanneer je zoekt in Google. Waar zit dat precies in? Dit heeft in veel gevallen te maken met je ingestelde mediabudget.

In deze blog leggen we daarom graag meer uit over de weergave van je advertentiecampagnes in relatie tot je mediabudget!

Maandbudget en dagbudget

Wanneer je gaat adverteren in Google zul je globaal voor jezelf gaan bepalen wat je per maand wil spenderen aan je advertentiecampagnes. In Google Ads stel je echter geen maandbudget in, maar een dagbudget.

Met je dagbudget geef je aan hoeveel Google gemiddeld uit mag geven op dagelijkse basis. Dit dagbudget vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal dagen in een maand vormt je maandbudget, en Google zal ervoor zorgen dat dat maandbudget niet overschreden wordt. 

Op dagelijkse basis kan Google echter tot 2x je dagbudget uitgeven, bijvoorbeeld op dagen waarop meer relevant zoekverkeer plaatsvindt. Zo kunnen je advertenties op belangrijke momenten soms toch weergegeven worden, zelfs wanneer je ingestelde dagbudget al bereikt is.

Zoekvolume op zoekwoorden, kosten per klik en de advertentieveiling

Voordat we verdere uitleg geven over de weergave van je advertenties in relatie tot je mediabudget zetten we eerst een stap terug. Het is namelijk belangrijk om te kijken naar een aantal basismechanieken rondom het adverteren in Google Ads, die hiermee te maken hebben. 

Zo zijn er op dit gebied twee eigenschappen belangrijk rondom de zoekwoorden die je in gaat stellen: het zoekvolume en de (gemiddelde) kosten per klik.  

Zoekvolume

Het zoekvolume geeft aan hoe vaak er gemiddeld per maand gezocht wordt naar het zoekwoord dat je instelt. Wordt er maandelijks veel gezocht op dat zoekwoord, dan zullen je advertenties in theorie vaak vertoond kunnen gaan worden. Dit is uiteraard wel afhankelijk van diverse andere factoren, zoals de beschikbaarheid van voldoende budget, je advertentierelevantie en de mate van concurrentie. Zoekwoorden met een hoog zoekvolume hebben vaak meer concurrentie, waardoor je meer zult gaan moeten bieden om zichtbaar te zijn (hierover zo meer).

Heeft een zoekwoord nauwelijks zoekvolume? Dan zul je in de praktijk merken dat hiervoor niet of nauwelijks advertenties voor weergegeven zullen worden. Als er gewoonweg niet gezocht wordt op bepaalde termen zullen er ook geen advertentieweergaven gerealiseerd kunnen worden.

Zoekwoord zoekvolume

– Op ‘fiets kopen’ zit meer zoekvolume dan op ‘ligfiets kopen’. En ‘ligfiets kopen in breda’ heeft helemaal geen zoekvolume.

Om het zoekvolume op de door jou gekozen zoekwoorden te bepalen kun je gebruik maken van diverse tools die je online kunt vinden. Er zijn zowel gratis als betaalde oplossingen hiervoor beschikbaar. 

De kosten per klik (CPC)

Op ieder zoekwoord zul je een bod moeten instellen, waarmee je aangeeft hoeveel een klik op een advertentie je maximaal waard is. Dit noemen ze de max. CPC (Cost Per Click). Bij sommige biedstrategieën zal Google dit automatisch voor je bepalen, gebruikmakend van het dagbudget wat je instelt voor die specifieke campagne.

Hoe hoog de kosten per klik in de praktijk liggen voor een zoekwoord wordt bepaald aan de hand van de concurrentie hierop. Populaire zoekwoorden met veel zoekvolume zullen een hogere kosten per klik (CPC) met zich meebrengen dan minder vaak gebruikte zoekwoorden.

De advertentieveiling

Met je ingestelde maximale kosten per klik en je gekozen dagbudget zul je voor de ingestelde zoekwoorden steeds mee gaan dingen in de advertentieveiling. Iedere keer dat een relevante zoekopdracht ingevoerd wordt in Google bepaalt de advertentieveiling welke adverteerders zichtbaar zullen zijn met hun advertenties.

In de advertentieveiling komen diverse factoren samen om te bepalen wie vertoond zal gaan worden. Zo wordt gekeken in hoeverre jouw advertentieteksten en bestemmingspagina aansluiten op het zoekwoord. Advertenties die goed aansluiten bij de intentie van de zoekmachinegebruiker krijgen hierin de voorkeur van Google. 

Daarnaast is een grote rol weggelegd voor je ingestelde bod op dat specifieke zoekwoord. Adverteerders die meer bieden maken een grotere kans om vertoond te worden (mits de advertentie relevant genoeg is uiteraard).

Het is dus van belang om voldoende te bieden op een zoekwoord om te kunnen concurreren tegen de andere adverteerders die hier ook op inzetten. Doe je dit niet, dan zal je advertentie een lage positie krijgen in de zoekresultaten, of bij een te laag bod zelfs niet vertoond worden.

Percentage verloren vertoningen voor zoeken (budget)

Heb je zoekwoorden ingesteld waar zeker genoeg zoekvolume op zit, en deze een max. CPC bod meegegeven waarmee je zichtbaar zou moeten zijn in de zoekresultaten? En zie je nog alsnog geen advertentie wanneer je hier zelf op zoekt? Dan is de kans groot dat je onvoldoende dagbudget hebt toegewezen aan dit zoekwoord om altijd vertoond te worden*.

* Kanttekening: er zijn diverse andere redenen te benoemen waarom je zelf geen advertentie ziet. Zo kan dit ook gebeuren wanneer je zelf zoekt op een moment die buiten je ingestelde advertentieplanning ligt, of wanneer Google verwacht dat jouw zoekintentie niet relevant genoeg is om tot een goed resultaat (een klik / conversie) te leiden voor de adverteerder. 

Om erachter te komen of je budget tekort komt om altijd zichtbaar te zijn op een bepaald zoekwoord kun je in Google Ads kijken naar ‘percentage verloren vertoningen voor Zoeken (budget)’. Deze metric geeft procentueel aan hoe vaak je advertenties niet worden vertoond als gevolg van een budgetbeperking.

Percentage verloren vertoningen budget

– Het ‘percentage verloren vertoningen voor Zoeken (budget)’ voor 3 campagnes in Google Ads.

Stel dat dit percentage op 30% ligt, dan wil dat zeggen dat in 3 van de 10 relevante zoekopdrachten geen advertentie weergegeven kon worden, doordat je hiervoor niet voldoende budget had. Deze informatie geeft je direct een ruwe schatting van de toename in budget die benodigd is om wel zichtbaar te zijn in die gevallen. Zo kun je je advertentiebudget bijstellen om hiervoor te compenseren.

Adverteren en budgetten: een complex samenspel

Wanneer je gaat ontleden hoe advertentieweergaven samenhangen met ingestelde budgetten en biedingen, ontdek je een dynamisch samenspel van uiteenlopende factoren. Op budgetgebied spelen zowel je dagbudget, maandbudget en je biedingen per zoekwoord een rol.

Kijk je daarbuiten, dan zie je hoe belangrijke aanvullende factoren, zoals het zoekvolume, advertentierelevantie en de concurrentie een rol spelen. Al deze kenmerken worden gecombineerd in de advertentieveiling, en de uitkomst daarvan bepaalt of je advertentie weergegeven zal worden.

Afsluitend geven we graag nog enkele tips mee, wanneer je merkt dat je advertenties niet zo vaak worden weergegeven als je had gehoopt:

  • Bepaal het zoekvolume op de zoekwoorden die je inzet om te ontdekken hoe vaak hier gemiddeld op gezocht wordt.
  • Stel een hoger max. CPC bod in op zoekwoorden waar veel concurrentie op zit.
  • Ken een hoger dagbudget toe aan campagnes die worden beperkt door budget.
  • Verbeter de kwaliteitsscore van je advertenties door relevantere advertentieteksten en landingspagina’s in te richten. Dit heeft een positieve invloed op de benodigde hoogte van je max. CPC bod.

Hulp nodig?

Kun je hulp gebruiken om je Google Ads campagnes te optimaliseren voor je budget? Think Online heeft jarenlange ervaring met campagneoptimalisatie in Google Ads, Bing Ads én de adverteermogelijkheden binnen social media platformen. 

We gaan graag met je in gesprek om te bepalen hoe we jouw campagnes optimaal kunnen inrichten en beheren. Neem nu contact met ons op voor meer informatie.