Google

Google test automatisch afspelende video’s in zoekresultaten

Bij een klein aantal gebruikers is Google begonnen met een test waarbij video’s automatisch afgespeeld worden in de zoekresultaten. Het gaat hier om video’s die ter aanvulling in het zogenaamde ‘kennisvenster’ van Google worden weergegeven, boven de zoekresultaten. In het kennisvenster wordt aanvullende nuttige informatie getoond aan de gebruiker, van vertrouwde bronnen. Denk aan informatie van Wikipedia, of in het geval van films/series informatie van IMDb of Rotten Tomatoes.

Bijzondere test

Normaal gesproken moeten de aanvullende video’s door de gebruiker zelf aangeklikt worden om ze af te spelen. In de kleinschalige test van Google spelen ze automatisch af, bij sommigen zelfs mét geluid. Dat maakt het een opmerkelijke test, aangezien Google doorgaans kiest voor een strategie met zo min mogelijk afleiding en stoorfactoren.

Toekomst van automatisch afspelende video’s

Of deze functionaliteit uitgerold gaat worden naar meer of alle gebruikers is nog niet bekend. Dat zal vermoedelijk grotendeels afhankelijk zijn van de huidige tests. Wij zijn in ieder geval erg benieuwd of gebruikers hier op zitten te wachten. Het automatisch afspelen van video’s wordt lang niet altijd positief ontvangen. Zo ontving Facebook na de implementering van autoplay video’s veel klachten, onder andere over de toegenomen dataconsumptie bij mobiele gebruikers. En de frustratie zat helemaal hoog toen ze daar ook automatisch afspelend geluid aan toevoegden. Hoe Google’s tests uit gaan pakken, zal voor nu nog even afwachten blijven.

Wel zien wij mooie kansen op het gebied van content marketing. Verhelderende video’s in de zoekresultaten die automatisch afspelen trekken snel de aandacht van de gebruiker. Indien het goed toegepast wordt, kan zo gestuurd worden om snel de zoekvraag van de gebruiker te beantwoorden. Op die manier kan interessante videocontent dienen als een goede introductie van de aanbieder. Daarna zal de zoekmachinegebruiker mogelijk sneller geneigd zijn om meer content van die partij te bekijken in de resultaten.