marketing

Integrale marketing strategie in 4 stappen

Vaak worden marketingkanalen als losse onderdelen gezien en behandeld. In een gunstige situatie is er ook een plan of strategie vanuit een van de kanalen. Met kanalen bedoelen we Twitter, Facebook, SEO, AdWords, PoS materiaal, nieuwsbrief, communicatie in de winkel, communicatie aan de telefoon, advertenties, service en nazorg. Ook wel marketingmiddelen of mediamix genoemd.

Als je de middelen samen inzet als onderdeel van een marketing strategie zijn ze veel effectiever. In slechts 4 stappen kun je werken naar een integrale marketing strategie.

Stap 1: middelen

Inventariseren welke middelen voor welk doel inzetbaar zijn en vastleggen of ze al optimaal ingericht zijn.

  • Wie is er verantwoordelijk?
  • Hoeveel tijd is er?
  • Zijn er gegevens bekend van de effectiviteit van het middel?
  • Welke doelgroepen zijn er te bereiken?
  • Wat is het minimale niveau waarop het middel moet functioneren, is dit al behaald en zo nee: wat is er voor nodig om te bereiken?
  • Wat is het budget?

De doelstelling van stap 1 is in kaart brengen welke middelen er beschikbaar zijn en of / hoe ze inzetbaar zijn.

Stap 2: inzicht in middelen

Maak de verschillende middelen inzichtelijk.

  • Inzicht in beschikbaarheid van tijd en budget.
  • Inzicht om aan te geven voor wel soort doel / activiteit het middel geschikt is (dit kan je up to date houden).

Stap 3: wat wil je bereiken?

In deze stap bepaal je de doelstellingen. Waar wil je naar toe, in welke tijd en op welke manier kan je dit bereiken? In de whitepaper vind je diverse voorbeelden van doelstellingen.

Stap 4: uitvoeren

De laatste stap is natuurlijk de uitvoering van je strategie. Meer weten? Stel ons je vraag via e-mail of social media.