Strategie: is jouw marketing strategie nog van deze tijd?

Online marketing excelleert als je onderliggende bedrijfs- of marketingstrategie op orde is. Het ultieme doel is ervoor zorgen dat je bedrijf of organisatie, het liefst op langere termijn, bestaansrecht heeft. In deze tijd geen eenvoudige opgave. Maar daarom is het nu juist een geschikt moment om weer eens na te denken over je business strategie. In deze blog laten we je zien bij welke zaken je dan even stil moet staan.

Waarde creëren voor de klant

Marketing wil zeggen: je verplaatsen in de behoefte van de klant. Wat heeft die nodig? Waar worden keuzes op gebaseerd? Welke waarde kan ik creëren? Waar kan ik potentiële klanten bereiken? Hoe kan ik ze bereiken? Welke route (klantreis) leggen ze af voordat ze een beslissing nemen? Het opbouwen van klantkennis vormt de basis voor een goede strategie.

Wat maakt je uniek?

Ieder bedrijf heeft een verhaal en een reden van bestaan. Je hebt ergens een passie voor, veel kennis opgebouwd, een bedrijf overgenomen of een kans gezien in de markt die je met beide handen hebt aangepakt. De wereld verandert en je moet meebewegen. Maar zeker zo belangrijk is het om je eigenwaarde te behouden. Jouw specifieke verhaal, competenties, passie of netwerk maakt je uniek en juist dát onderscheid ten opzichte van je concurrent versterkt je kansen in de markt.

Meer over onderscheidende positioneringen vind je in deze blog.

Wat wil je bereiken?

Waar sta je nu? Wat zijn je huidige financiële en marketingresultaten en wat zou je willen bereiken? Wil je 1,10 of 20% groeien? Binnen welke segmenten? Wil je meer omzet, of meer rendement? Investeren in de toekomst? Wat is je horizon? Een jaar, twee jaar? Open deur misschien, maar definieer je doelen SMART zodat je de resultaten goed kunt beoordelen.

Beschrijf je markt: denk vanuit de klant

Hoe omschrijf je de markt waarin je opereert? Bekijk dit bij voorkeur vanuit je klant. Je verkoopt een product of dienst. Maar als je het definieert vanuit de klant als behoefte, zie je dan misschien nog meer mogelijkheden?

Een voorbeeld: als technische groothandel verkoop je gereedschap, maar je vervult de behoefte van de klant in ondersteuning bij het productieproces. De verkoop van gereedschap is een technologie maar die zou je vanuit die visie ook kunnen uitbreiden met het opleiden of de instructie van personeel, of een digitaal voorraadsysteem dat op de productieplanning aansluit. Op die manier maak je meer businessmogelijkheden zichtbaar. Kijk daarbij ook naar de verschillende afnemersgroepen. In dit voorbeeld bijvoorbeeld productiebedrijven, woningbouwbedrijven, constructiewerven etc. Prioriteer vervolgens de cellen die door deze 3 dimensies ontstaan. Een invulschema van het Abell model kun je hier downloaden.

Outside-in & inside-out

De ontwikkeling van een strategie kun je van twee kanten starten. Je kijkt van binnen naar buiten als je uitgaat van je eigen kracht (inside-out). Als je begint bij de klant kijk je van buiten naar binnen (outside-in). Ik geef hieronder twee voorbeelden.

De outside-in strategie gaat uit van de overtuiging dat klantwaardecreatie de sleutel tot succes is. Coolblue is hiervan met zijn uitzonderlijke serviceniveau een goed voorbeeld. In een concurrentieveld waarin met name de prijs domineert bieden zij toegevoegde waarde door de klant heel blij te maken met het serviceniveau. Vanuit de wens van de klant, die het maar wát fijn vindt dat die wasmachine voor dezelfde prijs óók nog wordt aangesloten, creëer je ambassadeurs.

Het uitgangspunt van de inside-out aanpak is de overtuiging dat de innerlijke kracht en capaciteiten van de organisatie het voortbestaan waarborgt. Apple weet door zijn innovatiegedrevenheid nog altijd productleider te zijn en mensen staan in de rij bij de uitkomst van een nieuwe gadget, maakt niet uit wat het kost.

Marketing strategie outside-in inside-out

Key succes factoren

Apple en Coolblue als uitersten weer te geven is misschien wat kort door de bocht. Het optimum ligt voor veel bedrijven misschien wel juist in het midden. Je zult, hoe dan ook, aan alle voorwaarden (key succes factors) moeten voldoen die binnen de door jou gedefinieerde business gelden. Bijvoorbeeld: vestigingsvoorschriften, een bepaald prijsniveau, kwaliteitsniveau, accountmanagement etc.

Core Competences

Tegenover de key succes factoren zet je jouw (duurzaam) onderscheidend vermogen op bepaalde gebieden. Dit kan innovatie zijn, maar ook branding, een netwerk of bepaalde rechten (Core Competences). Zie je ontwikkelingsmogelijkheden? Zijn er spanningsvelden die moeten worden opgelost?

Tijd voor online marketing?

Als Think Online denken we graag mee over de relevantie van jouw bedrijf in de huidige tijd. Over de ontwikkeling van positionering, branding, storytelling en andere vormen van onderscheid ten opzichte van het concurrentieveld. Dit vormt de basis voor een succesvolle online marketing strategie en maakt jouw bedrijf helemaal van deze tijd!

 

Foto door Anastasia Petrova via Unsplash